Tag:

mỹ thuật

Chương trình “Giao lưu mỹ thuật cộng đồng người nước ngoài tại Đà Nẵng năm 2019” giới thiệu những tác phẩm mỹ thuật độc đáo của 19 nghệ sĩ nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng, các vùng lân cận. Video mỹ thuật

Giao lưu mỹ thuật cộng đồng người nước ngoài tại Đà Nẵng
Giải trí   |   03/11/2019
Giao lưu mỹ thuật cộng đồng người nước ngoài tại Đà Nẵng

Chương trình “Giao lưu mỹ thuật cộng đồng người nước ngoài tại Đà Nẵng năm 2019” giới thiệu những tác phẩm mỹ thuật độc đáo của 19 nghệ sĩ nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng, các vùng lân cận.