28/06/2019
KHẢI TRẦN – THƯ TRẦN – THÚY QUYÊN
KHẢI TRẦN – THƯ TRẦN – THÚY QUYÊN

Ứớc tính mỗi ngày Việt Nam thải ra môi trường hơn 2.500 tấn rác thải nhựa. Không chỉ vậy Viêt Nam còn là 1 trong 5 quốc gia có lượng rác thải nhựa ra biển nhiều nhất thế giới. Rác thải nhựa đang trực tiếp hoặc giám tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta.

Video liên quan