Tag:

thay đổi thói quen

TTO - Phó thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng hướng tới xã hội không tiền mặt là vấn đề vừa có tính cấp bách vừa có ý nghĩa lâu dài nhưng dịch vụ thanh toán phải đảm bảo an toàn, tiện lợi cho người dân Video thay đổi thói quen

Phó thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao sáng kiến 'Ngày không tiền mặt'
Tin nóng   |   19/11/2021
Phó thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao sáng kiến 'Ngày không tiền mặt'

TTO - Phó thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng hướng tới xã hội không tiền mặt là vấn đề vừa có tính cấp bách vừa có ý nghĩa lâu dài nhưng dịch vụ thanh toán phải đảm bảo an toàn, tiện lợi cho người dân