Tag:

giảm rác thải nhựa

Tại ga tàu điện ngầm San Giovanni ở Rome, hành khách xếp hàng tại các máy tái chế thay vì máy bán vé để ký gửi chai nhựa rồi đổi lấy vé đi tàu. Video giảm rác thải nhựa

Metro ở Rome đổi rác lấy vé để giảm rác thải nhựa
Metro ở Rome đổi rác lấy vé để giảm rác thải nhựa

Tại ga tàu điện ngầm San Giovanni ở Rome, hành khách xếp hàng tại các máy tái chế thay vì máy bán vé để ký gửi chai nhựa rồi đổi lấy vé đi tàu.