Tag:

sổ đỏ

Bị mất hoặc sổ hồng bị hư hỏng, muốn làm lại thủ tục cấp sổ hồng ra sao, các bước thủ tục thực hiện như thế nào? Video sổ đỏ

Tư vấn pháp luật: Thủ tục cấp lại sổ hồng ra sao?
Tư vấn pháp luật   |   02/09/2023
Tư vấn pháp luật: Thủ tục cấp lại sổ hồng ra sao?

Bị mất hoặc sổ hồng bị hư hỏng, muốn làm lại thủ tục cấp sổ hồng ra sao, các bước thủ tục thực hiện như thế nào?