Tag:

Ngày hoàng đạo

Ngày tốt là khái niệm phổ biến trong văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam, những ngày này được cho là nên tiến hành những việc quan trọng như: cưới hỏi, khai trương, động thổ, nhập trạch... Dưới đây là những ngày tốt tháng 8 năm 2024. Video Ngày hoàng đạo

Những ngày tốt trong tháng 8 năm 2024
Bạn có biết   |   13/06/2024
Những ngày tốt trong tháng 8 năm 2024

Ngày tốt là khái niệm phổ biến trong văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam, những ngày này được cho là nên tiến hành những việc quan trọng như: cưới hỏi, khai trương, động thổ, nhập trạch... Dưới đây là những ngày tốt tháng 8 năm 2024.