Bạn có biết | 28/04/2024

Những ngày tốt trong tháng 4 năm 2024

Ngày tốt là khái niệm phổ biến trong văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam, những ngày này được cho là nên tiến hành những việc quan trọng, có thể là cưới hỏi, khai trương, động thổ, nhập trạch... Dưới đây là những ngày tốt của tháng 4 năm 2024 .

00:00 - 29/04/2024
15. Thứ hai, ngày 29 tháng 4 năm 2024
00:00 - 27/04/2024
14. Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024
00:00 - 26/04/2024
13. Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024
00:00 - 23/04/2024
12. Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024
00:00 - 22/04/2024
11. Thứ hai, ngày 22 tháng 4 năm 2024
00:00 - 20/04/2024
10. Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024
00:00 - 17/04/2024
9. Thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024
00:00 - 15/04/2024
8. Thứ hai, ngày 15 tháng 4 năm 2024
00:00 - 14/04/2024
7. Chủ nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2024
00:00 - 11/04/2024
6. Thứ năm, ngày 11 tháng 4 năm 2024
00:00 - 10/04/2024
5. Thứ tư, ngày 10 tháng 4 năm 2024
00:00 - 08/04/2024
4. Thứ hai, ngày 8 tháng 4 năm 2024
00:00 - 06/04/2024
3. Thứ bảy, ngày 6 tháng 4 năm 2024
00:00 - 03/04/2024
2. Thứ tư, ngày 3 tháng 4 năm 2024
00:00 - 01/04/2024
1. Ngày cá tháng tư: Thứ 2, ngày 1 tháng 4 năm 2024
1. Ngày cá tháng tư: Thứ 2, ngày 1 tháng 4 năm 2024
00:00 - 01/04/2024

1. Ngày cá tháng tư: Thứ 2, ngày 1 tháng 4 năm 2024

- Âm lịch: 23 tháng 2 năm 2024
- Nhằm ngày: Kim Đường Hoàng Đạo (Tốt)
- Giờ đẹp: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
- Việc nên làm: Xuất hành, nhậm chức, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, chuyển nhà, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, san đường, sửa tường, dỡ nhà, an táng, cải táng.
Bình luận (0) Chia sẻ
2. Thứ tư, ngày 3 tháng 4 năm 2024
00:00 - 03/04/2024

2. Thứ tư, ngày 3 tháng 4 năm 2024

- Âm lịch: 25 tháng 2 năm 2024
- Nhằm ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo (Tốt)
- Giờ đẹp: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
- Việc nên làm: Xuất hành, nhậm chức, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, sửa kho, san đường, sửa tường.
Bình luận (0) Chia sẻ
3. Thứ bảy, ngày 6 tháng 4 năm 2024
00:00 - 06/04/2024

3. Thứ bảy, ngày 6 tháng 4 năm 2024

- Âm lịch: 28 tháng 2 năm 2024
- Nhằm ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo (Tốt)
- Giờ đẹp: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h)
- Việc nên làm: Họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, động thổ, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng.
Bình luận (0) Chia sẻ
4. Thứ hai, ngày 8 tháng 4 năm 2024
00:00 - 08/04/2024

4. Thứ hai, ngày 8 tháng 4 năm 2024

- Âm lịch: 30 tháng 2 năm 2024
- Nhằm ngày: Thanh Long Hoàng Đạo (Tốt)
- Giờ đẹp: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
- Việc nên làm: Họp mặt, xuất hành, nhậm chức, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chuyển nhà, động thổ, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài.
Bình luận (0) Chia sẻ
5. Thứ tư, ngày 10 tháng 4 năm 2024
00:00 - 10/04/2024

5. Thứ tư, ngày 10 tháng 4 năm 2024

- Âm lịch: 2 tháng 3 năm 2024
- Nhằm ngày: Thanh Long Hoàng Đạo (Tốt)
- Giờ đẹp: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
- Việc nên làm: Sửa đường
Bình luận (0) Chia sẻ
6. Thứ năm, ngày 11 tháng 4 năm 2024
00:00 - 11/04/2024

6. Thứ năm, ngày 11 tháng 4 năm 2024

- Âm lịch: 3 tháng 3 năm 2024
- Nhằm ngày: Minh Đường Hoàng Đạo (Tốt)
- Giờ đẹp: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
- Việc nên làm: Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng
Bình luận (0) Chia sẻ
7. Chủ nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2024
00:00 - 14/04/2024

7. Chủ nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2024

- Âm lịch: 6 tháng 3 năm 2024
- Nhằm ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo (Tốt)
- Giờ đẹp: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
- Việc nên làm: Đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, sửa kho.
Bình luận (0) Chia sẻ
8. Thứ hai, ngày 15 tháng 4 năm 2024
00:00 - 15/04/2024

8. Thứ hai, ngày 15 tháng 4 năm 2024

- Âm lịch: 7 tháng 3 năm 2024
- Nhằm ngày: Kim Đường Hoàng Đạo (Tốt)
- Giờ đẹp: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
- Việc nên làm: Đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, an táng, cải táng.
Bình luận (0) Chia sẻ
9. Thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024
00:00 - 17/04/2024

9. Thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024

- Âm lịch: 9 tháng 3 năm 2024
- Nhằm ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo (Tốt)
- Giờ đẹp: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
- Việc nên làm: Họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, ký kết, giao dịch, nạp tài.
Bình luận (0) Chia sẻ
10. Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024
00:00 - 20/04/2024

10. Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024

- Âm lịch: 12 tháng 3 năm 2024
- Nhằm ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo (Tốt)
- Giờ đẹp: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
- Việc nên làm: Họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chuyển nhà, động thổ, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch.
Bình luận (0) Chia sẻ
11. Thứ hai, ngày 22 tháng 4 năm 2024
00:00 - 22/04/2024

11. Thứ hai, ngày 22 tháng 4 năm 2024

- Âm lịch: 14 tháng 3 năm 2024
- Nhằm ngày: Thanh Long Hoàng Đạo (Tốt)
- Giờ đẹp: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
- Việc nên làm: Đính hôn, ăn hỏi, cưới gả.
Bình luận (0) Chia sẻ
12. Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024
00:00 - 23/04/2024

12. Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024

- Âm lịch: 15 tháng 3 năm 2024
- Nhằm ngày: Minh Đường Hoàng Đạo (Tốt)
- Giờ đẹp: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
- Việc nên làm: Họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chuyển nhà, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng.
Bình luận (0) Chia sẻ
13. Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024
00:00 - 26/04/2024

13. Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024

- Âm lịch: 18 tháng 3 năm 2024
- Nhằm ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo (Tốt)
- Giờ đẹp: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h)
- Việc nên làm: San đường, sửa tường.
Bình luận (0) Chia sẻ
14. Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024
00:00 - 27/04/2024

14. Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024

- Âm lịch: 19 tháng 3 năm 2024
- Nhằm ngày: Kim Đường Hoàng Đạo (Tốt)
- Giờ đẹp: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
- Việc nên làm: Xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chuyển nhà, động thổ, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào giếng, san đường, sửa tường, đào đất, an táng, cải táng.
Bình luận (0) Chia sẻ
15. Thứ hai, ngày 29 tháng 4 năm 2024
00:00 - 29/04/2024

15. Thứ hai, ngày 29 tháng 4 năm 2024

- Âm lịch: 21 tháng 3 năm 2024
- Nhằm ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo (Tốt)
- Giờ đẹp: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
- Việc nên làm: Đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, ký kết, giao dịch, nạp tài.

Tuy nhiên, những thông tin trên chỉ mang tính tham khảo. Sự thành công trong công việc do nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là sự nỗ lực của bản thân.
Bình luận (0) Chia sẻ
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên