Bạn có biết | 16/05/2024

Những ngày tốt trong tháng 5 năm 2024

Ngày tốt là khái niệm phổ biến trong văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam, những ngày này được cho là nên tiến hành những việc quan trọng như: ngày cưới hỏi, khai trương, động thổ, nhập trạch... Dưới đây là những ngày tốt của tháng 5 năm 2024.

00:00 - 31/05/2024
15. Ngày thế giới không thuốc lá - Thứ sáu, ngày 31 tháng 5 năm 2024
00:00 - 30/05/2024
14. Thứ năm, ngày 30 tháng 5 năm 2024
00:00 - 28/05/2024
13. Thứ ba, ngày 28 tháng 5 năm 2024
00:00 - 25/05/2024
12. Thứ bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2024
00:00 - 23/05/2024
11. Thứ năm, ngày 23 tháng 5 năm 2024
00:00 - 22/05/2024
10. Thứ tư, ngày 22 tháng 5 năm 2024
00:00 - 19/05/2024
9. Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 năm 2024
00:00 - 18/05/2024
8. Thứ bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2024
00:00 - 16/05/2024
7. Thứ năm, ngày 16 tháng 5 năm 2024
00:00 - 13/05/2024
6. Thứ hai, ngày 13 tháng 5 năm 2024
00:00 - 11/05/2024
5. Thứ bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2024
00:00 - 10/05/2024
4. Thứ sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2024
00:00 - 05/05/2024
3. Chủ nhật, ngày 5 tháng 5 năm 2024
00:00 - 04/05/2024
2. Thứ bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2024
00:00 - 02/05/2024
1. Thứ năm, ngày 2 tháng 5 năm 2024
1. Thứ năm, ngày 2 tháng 5 năm 2024
00:00 - 02/05/2024

1. Thứ năm, ngày 2 tháng 5 năm 2024

- Âm lịch: 24 tháng 3 năm 2024
- Nhằm ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo (Tốt)
- Giờ đẹp: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59)
- Việc nên làm: Khởi công xây dựng, động thổ, sửa chữa nhà, hôn thú, tranh chấp, kiện tụng, giải oan, mai táng, sửa mộ, cải mộ, xuất hành, di chuyển chỗ ở, nhập học, nhận việc, khai trương, mở cửa hàng, giao dịch, ký hợp đồng.
Bình luận (0) Chia sẻ
2. Thứ bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2024
00:00 - 04/05/2024

2. Thứ bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2024

- Âm lịch: 26 tháng 3 năm 2024
- Nhằm ngày: Thanh Long Hoàng Đạo (Tốt)
- Giờ đẹp: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59), Hợi (21:00-23:59)
- Việc nên làm: Khai trương, mở cửa hàng, giao dịch, ký hợp đồng, cầu tài, mai táng, sửa mộ, cải mộ.
Bình luận (0) Chia sẻ
3. Chủ nhật, ngày 5 tháng 5 năm 2024
00:00 - 05/05/2024

3. Chủ nhật, ngày 5 tháng 5 năm 2024

- Âm lịch: 27 tháng 3 năm 2024
- Nhằm ngày: Minh Đường Hoàng Đạo (Tốt)
- Giờ đẹp: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)
- Việc nên làm: Khai trương, mở kho, nhập kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán, ký kết.
Bình luận (0) Chia sẻ
4. Thứ sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2024
00:00 - 10/05/2024

4. Thứ sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2024

- Âm lịch: 3 tháng 4 năm 2024
- Nhằm ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo (Tốt)
- Giờ đẹp: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59), Hợi (21:00-23:59)
- Việc nên làm: Lập khế ước, giao dịch, động đất ban nền, đi săn thú cá.
Bình luận (0) Chia sẻ
5. Thứ bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2024
00:00 - 11/05/2024

5. Thứ bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2024

- Âm lịch: 4 tháng 4 năm 2024
- Nhằm ngày: Kim Đường Hoàng Đạo (Tốt)
- Giờ đẹp: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)
- Việc nên làm: Khai trương, mở cửa hàng, giao dịch, ký hợp đồng.
Bình luận (0) Chia sẻ
6. Thứ hai, ngày 13 tháng 5 năm 2024
00:00 - 13/05/2024

6. Thứ hai, ngày 13 tháng 5 năm 2024

- Âm lịch: 6 tháng 4 năm 2024
- Nhằm ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo (Tốt)
- Giờ đẹp: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)
- Việc nên làm: Xuất hành, di chuyển chỗ ở, nhập học, nhận việc, khởi công xây dựng, động thổ, sửa chữa nhà, khai trương, mở cửa hàng, giao dịch, ký hợp đồng, mai táng, sửa mộ, cải mộ và hôn thú.
Bình luận (0) Chia sẻ
7. Thứ năm, ngày 16 tháng 5 năm 2024
00:00 - 16/05/2024

7. Thứ năm, ngày 16 tháng 5 năm 2024

- Âm lịch: 9 tháng 4 năm 2024
- Nhằm ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo (Tốt)
- Giờ đẹp: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)
- Việc nên làm: Khởi công xây dựng, động thổ, sửa chữa nhà, khai trương, mở cửa hàng, giao dịch, ký hợp đồng, cầu tài, xuất hành, di chuyển chỗ ở, nhập học, nhận việc, mai táng, sửa mộ, cải mộ, hôn thú.
Bình luận (0) Chia sẻ
8. Thứ bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2024
00:00 - 18/05/2024

8. Thứ bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2024

- Âm lịch: 11 tháng 4 năm 2024
- Nhằm ngày: Thanh Long Hoàng Đạo (Tốt)
- Giờ đẹp: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59)
- Việc nên làm: Xây cất, cưới gã, chôn cất, chặt cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống.
Bình luận (0) Chia sẻ
9. Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 năm 2024
00:00 - 19/05/2024

9. Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 năm 2024

- Âm lịch: 12 tháng 4 năm 2024
- Nhằm ngày: Minh Đường Hoàng Đạo (Tốt)
- Giờ đẹp: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)
- Việc nên làm: Tốt mọi việc, nhất là xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ; khai trương, mở kho, nhập kho...
Bình luận (0) Chia sẻ
10. Thứ tư, ngày 22 tháng 5 năm 2024
00:00 - 22/05/2024

10. Thứ tư, ngày 22 tháng 5 năm 2024

- Âm lịch: 15 tháng 4 năm 2024
- Nhằm ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo (Tốt)
- Giờ đẹp: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59), Hợi (21:00-23:59)
- Việc nên làm: Khai trương, mở cửa hàng, giao dịch, ký hợp đồng, cầu tài, hôn thú, khởi công xây dựng, động thổ, sửa chữa nhà, xuất hành, di chuyển chỗ ở, nhập học, nhận việc, mai táng, sửa mộ, cải mộ.
Bình luận (0) Chia sẻ
11. Thứ năm, ngày 23 tháng 5 năm 2024
00:00 - 23/05/2024

11. Thứ năm, ngày 23 tháng 5 năm 2024

- Âm lịch: 16 tháng 4 năm 2024
- Nhằm ngày: Kim Đường Hoàng Đạo (Tốt)
- Giờ đẹp: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-9:59), Ngọ (11:00-13:59), Mùi (13:00-15:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)
- Việc nên làm: Mai táng, sửa mộ, cải mộ, khởi công xây dựng, động thổ, sửa chữa nhà, hôn thú, khai trương, mở cửa hàng, giao dịch, ký hợp đồng, cầu tài.
Bình luận (0) Chia sẻ
12. Thứ bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2024
00:00 - 25/05/2024

12. Thứ bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2024

- Âm lịch: 18 tháng 4 năm 2024
- Nhằm ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo (Tốt)
- Giờ đẹp: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)
- Việc nên làm: Xuất hành, di chuyển chỗ ở, nhập học, nhận việc, khởi công xây dựng, động thổ, sửa chữa nhà, khai trương, mở cửa hàng, giao dịch, ký hợp đồng, cầu tài, mai táng, sửa mộ.
Bình luận (0) Chia sẻ
13. Thứ ba, ngày 28 tháng 5 năm 2024
00:00 - 28/05/2024

13. Thứ ba, ngày 28 tháng 5 năm 2024

- Âm lịch: 21 tháng 4 năm 2024
- Nhằm ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo (Tốt)
- Giờ đẹp: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-9:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59), Hợi (21:00-23:59)
- Việc nên làm: Xây đắp tường, đặt táng, gắn cửa, kê gác, bó cây để chiết nhánh.
Bình luận (0) Chia sẻ
14. Thứ năm, ngày 30 tháng 5 năm 2024
00:00 - 30/05/2024

14. Thứ năm, ngày 30 tháng 5 năm 2024

- Âm lịch: 23 tháng 4 năm 2024
- Nhằm ngày: Thanh Long Hoàng Đạo (Tốt)
- Giờ đẹp: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-13:59), Thân (15:00-17:59), Dậu (17:00-19:59).
- Việc nên làm: Mai táng, sửa mộ, cải mộ, khởi công xây dựng, động thổ, sửa chữa nhà và các công việc , xuất hành, di chuyển chỗ ở, nhập học, nhận việc, hôn thú, khai trương, mở cửa hàng, giao dịch, ký hợp đồng, cầu tài.
Bình luận (0) Chia sẻ
15. Ngày thế giới không thuốc lá - Thứ sáu, ngày 31 tháng 5 năm 2024
00:00 - 31/05/2024

15. Ngày thế giới không thuốc lá - Thứ sáu, ngày 31 tháng 5 năm 2024

- Âm lịch: 24 tháng 4 năm 2024
- Nhằm ngày: Minh Đường Hoàng Đạo (Tốt)
- Giờ đẹp: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-11:59), Thân (15:00-17:59), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59)
- Việc nên làm: Xuất hành, đi thuyền, mua hàng, bán hàng, sửa chữa kho vựa, vào học kỹ nghệ, làm chuồng gà ngỗng vịt..

Tuy nhiên, những thông tin trên chỉ mang tính tham khảo. Sự thành công trong công việc do nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là sự nỗ lực của bản thân.
Bình luận (0) Chia sẻ
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên