Bạn có biết | 27/02/2024

11 ngày tốt trong tháng 3 năm 2024

Ngày đẹp là khái niệm phổ biến trong văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam, những ngày này được cho là nên tiến hành những việc quan trọng. Dưới đây là những ngày đẹp của tháng 3 năm 2024 theo quan niệm của người xưa.

12:00 - 28/03/2024
11. Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2023
13:00 - 27/03/2024
10. Thứ tư, ngày 27 tháng 3 năm 2023
14:00 - 22/03/2024
9. Thứ sáu, ngày 22 tháng 3 năm 2023
15:14 - 20/03/2024
8. Thứ tư, ngày 20 tháng 3 năm 2023
15:00 - 16/02/2024
7. Thứ sáu, ngày 16 tháng 3 năm 2023
16:00 - 15/03/2024
6. Thứ sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2023
16:00 - 10/03/2024
5. Chủ nhật, ngày 10 tháng 3 năm 2023
16:00 - 08/03/2024
4. Ngày Quốc tế Phụ nữ - Thứ sáu, ngày 8 tháng 3 năm 2024
16:00 - 06/03/2024
3. Thứ tư, ngày 6 tháng 3 năm 2024
16:00 - 02/03/2024
2. Thứ bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2024
16:03 - 01/03/2024
1. Thứ sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2024
1. Thứ sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2024
16:03 - 01/03/2024

1. Thứ sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2024

Thông tin ngày 1 tháng 3 năm 2024: Âm lịch: 21/1/2024; Ngày Kim Dương: xuất hành tốt, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải; Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19); Việc nên làm: Nhập học, nạp tài, ký kết.
Bình luận (0) Chia sẻ
2. Thứ bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2024
16:00 - 02/03/2024

2. Thứ bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2024

Thông tin ngày 2 tháng 3 năm 2024: Âm lịch: 22/1/2024; Ngày Thuần Dương: xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi, được người tốt giúp đỡ, tranh luận thường thắng lợi; Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23); Việc nên làm: Đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nạp tài, nhận người.
Bình luận (0) Chia sẻ
3. Thứ tư, ngày 6 tháng 3 năm 2024
16:00 - 06/03/2024

3. Thứ tư, ngày 6 tháng 3 năm 2024

Thông tin ngày 6 tháng 3 năm 2024: Âm lịch: 26/1/2024; Ngày Kim Thổ; Giờ Hoàng Đạo: Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23); Việc nên làm: Họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
Bình luận (0) Chia sẻ
4. Ngày Quốc tế Phụ nữ - Thứ sáu, ngày 8 tháng 3 năm 2024
16:00 - 08/03/2024

4. Ngày Quốc tế Phụ nữ - Thứ sáu, ngày 8 tháng 3 năm 2024

Thông tin ngày 8 tháng 3 năm 2024: Ngày quốc tế phụ nữ; Âm lịch: 28/1/2024; Ngày Ngày Thuần Dương: xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi, tranh luận thường thắng lợi; Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23); Việc nên làm: Họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, động thổ, đổ mái, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài.
Bình luận (0) Chia sẻ
5. Chủ nhật, ngày 10 tháng 3 năm 2023
16:00 - 10/03/2024

5. Chủ nhật, ngày 10 tháng 3 năm 2023

Thông tin ngày 10 tháng 3 năm 2024: Âm lịch: 1/2/2024; Ngày Ngày Thiên Đạo; Giờ Hoàng Đạo: Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59); Dần (3:00-4:59); Mão (5:00-6:59); Ngọ (11:00-12:59); Mùi (13:00-14:59); Dậu (17:00-18:59); Việc nên làm: đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giao dịch, ký kết, nạp tài.
Bình luận (0) Chia sẻ
6. Thứ sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2023
16:00 - 15/03/2024

6. Thứ sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2023

Thông tin ngày 15 tháng 3 năm 2024: Âm lịch: 6/2/2024; Ngày Thiên Đạo; Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59); Sửu (1:00-2:59); Thìn (7:00-8:59); Tỵ (9:00-10:59); Mùi (13:00-14:59); Tuất (19:00-20:59); Việc nên làm: Sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài, san đường, an táng, cải táng.
Bình luận (0) Chia sẻ
7. Thứ sáu, ngày 16 tháng 3 năm 2023
15:00 - 16/02/2024

7. Thứ sáu, ngày 16 tháng 3 năm 2023

Thông tin ngày 16 tháng 3 năm 2024: Âm lịch: 7/2/2024; Ngày Thiên Hầu; Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59); Dần (3:00-4:59); Mão (5:00-6:59); Ngọ (11:00-12:59); Mùi (13:00-14:59); Dậu (17:00-18:59); Việc nên làm: Đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, san đường, sửa kho.
Bình luận (0) Chia sẻ
8. Thứ tư, ngày 20 tháng 3 năm 2023
15:14 - 20/03/2024

8. Thứ tư, ngày 20 tháng 3 năm 2023

Thông tin ngày 20 tháng 3 năm 2024: Âm lịch: 11/2/2024; Ngày Thiên Dương: xuất hành tốt, cầu tài được tài, hỏi vợ được vợ; Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59); Mão (5:00-6:59); Tỵ (9:00-10:59); Thân (15:00-16:59); Tuất (19:00-20:59); Hợi (21:00-22:59); Việc nên làm: Họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, động thổ, đổ mái, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài.
Bình luận (0) Chia sẻ
9. Thứ sáu, ngày 22 tháng 3 năm 2023
14:00 - 22/03/2024

9. Thứ sáu, ngày 22 tháng 3 năm 2023

Thông tin ngày 22 tháng 3 năm 2024: Ngày nước sạch thế giới; Âm lịch: 13/2/2024; Ngày Thiên Tặc; Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59); Dần (3:00-4:59); Mão (5:00-6:59); Ngọ (11:00-12:59); Mùi (13:00-14:59); Dậu (17:00-18:59); Việc nên làm: Sửa kho, sửa nhà.
Bình luận (0) Chia sẻ
10. Thứ tư, ngày 27 tháng 3 năm 2023
13:00 - 27/03/2024

10. Thứ tư, ngày 27 tháng 3 năm 2023

Thông tin ngày 27 tháng 3 năm 2024: Âm lịch: 18/2/2024; Ngày Thiên Tặc; Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59); Sửu (1:00-2:59); Thìn (7:00-8:59); Tỵ (9:00-10:59); Mùi (13:00-14:59); Tuất (19:00-20:59); Việc nên làm: Ký kết, giao dịch, nạp tài, san đường, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, đào đất, an táng, cải táng.
Bình luận (0) Chia sẻ
11. Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2023
12:00 - 28/03/2024

11. Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2023

Thông tin ngày 28 tháng 3 năm 2024: Âm lịch: 19/2/2024; Ngày Thiên Dương: xuất hành tốt, cầu tài được tài, hỏi vợ được vợ mọi việc đều như ý muốn; Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59); Dần (3:00-4:59); Mão (5:00-6:59); Ngọ (11:00-12:59); Mùi (13:00-14:59); Dậu (17:00-18:59); Việc nên làm: Họp mặt, xuất hành, nhậm chức, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài.

Tuy nhiên, những thông tin trên chỉ mang tính tham khảo. Sự thành công trong công việc do nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là sự nỗ lực của bản thân.
Bình luận (0) Chia sẻ
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên