Tag:

Luật sư Phùng Anh Chuyên

Mở công ty tư vấn du học đặt ở Việt Nam thì cần thủ tục gì? Nếu mgười mở công ty là người có quốc tịch nước ngoài thì thực hiện được không? Thạc sĩ, luật sư Phùng Anh Chuyên tư vấn: Video Luật sư Phùng Anh Chuyên

Tư vấn pháp luật: Thủ tục mở công ty tư vấn du học ở Việt Nam
Tư vấn pháp luật   |   08/09/2023
Tư vấn pháp luật: Thủ tục mở công ty tư vấn du học ở Việt Nam

Mở công ty tư vấn du học đặt ở Việt Nam thì cần thủ tục gì? Nếu mgười mở công ty là người có quốc tịch nước ngoài thì thực hiện được không? Thạc sĩ, luật sư Phùng Anh Chuyên tư vấn: