Tag:

giáo dục

Một phụ huynh bức xúc dù đã đóng gần 100 triệu tiền học phí nhưng trung tâm Anh ngữ vẫn chưa có kế hoạch xếp lớp để tiến hành giảng dạy, LS Kiều Anh Vũ tư vấn hướng giải quyết cho câu chuyện rất nhiều người gặp này. Video giáo dục

Tư vấn pháp luật: Trung tâm Anh ngữ không xếp lớp dù đã thu xong học phí, xử trí ra sao?
Tư vấn pháp luật   |   23/02/2023
Tư vấn pháp luật: Trung tâm Anh ngữ không xếp lớp dù đã thu xong học phí, xử trí ra sao?

Một phụ huynh bức xúc dù đã đóng gần 100 triệu tiền học phí nhưng trung tâm Anh ngữ vẫn chưa có kế hoạch xếp lớp để tiến hành giảng dạy, LS Kiều Anh Vũ tư vấn hướng giải quyết cho câu chuyện rất nhiều người gặp này.

Từ ngày
Đến ngày