09/10/2019
PHƯƠNG NAM – BẢO DUY
PHƯƠNG NAM – BẢO DUY

Trường trung cấp Múa TP.HCM và tổ chức Giáo dục Âm nhạc và Nghệ thuật Biểu diễn Á Châu vừa chính thức ký kết hợp tác, mang đến chương trình đào tạo đa dạng bao gồm nhiều thể loại vũ đạo cho sinh viên. Sinh viên tốt nghiệp đồng thời với bằng cấp trong nước và bằng cấp quốc tế từ Anh, mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên sau khi ra trường.