Tag:

Có thể

TTO - TP.HCM đang giãn cách theo chỉ thị 16 với các giải pháp mạnh nhằm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh. Những ngày này, đứng ở một góc đường nào đó, đôi khi bạn có thể cảm nhận được từng cánh hoa rơi, từng chiếc lá rụng... Video Có thể

Video: Thành phố 'đẹp lạ' trong những ngày giãn cách
Thú vị   |   28/07/2021
Video: Thành phố 'đẹp lạ' trong những ngày giãn cách

TTO - TP.HCM đang giãn cách theo chỉ thị 16 với các giải pháp mạnh nhằm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh. Những ngày này, đứng ở một góc đường nào đó, đôi khi bạn có thể cảm nhận được từng cánh hoa rơi, từng chiếc lá rụng...