04/05/2024 12:57 GMT+7

Triển khai số hóa, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, tài nguyên và môi trường

Cơ sở dữ liệu về đất đai, tài nguyên và môi trường là một trong 6 cơ sở dữ liệu tạo nền tảng cho chính phủ điện tử. Vì vậy, việc xây dựng và hoàn thiện dữ liệu số tài nguyên và môi trường đang là nhu cầu cấp thiết.

Nhiều nguồn tra cứu nhưng các thông tin nhà, đất tại TP.HCM ít được cập nhật - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhiều nguồn tra cứu nhưng các thông tin nhà, đất tại TP.HCM ít được cập nhật - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn đang tích cực xây dựng các chính sách, cơ chế khắc phục, tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý, giải pháp công nghệ kỹ thuật cho chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số quốc gia nói chung;

Đưa ra một số đề xuất, trong đó các cơ quan chức năng cần hoàn thiện quy định pháp lý, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá để tạo thuận lợi cho chuyển đổi số, số hóa, bảo đảm dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống”;

Ưu tiên các điều kiện về thể chế, quy định, nguồn lực để hoàn thành xây dựng, duy trì vận hành các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia, các nền tảng phát triển Chính phủ điện tử.

Cùng với đó, bộ có cơ chế thực tế để ưu tiên bố trí nguồn thu từ đất, tài nguyên, nhằm thực hiện số hóa, chuẩn hóa, hoàn thiện, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, tài nguyên và môi trường; đẩy mạnh việc triển khai rộng rãi các nền tảng trí tuệ nhân tạo trong phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số phục vụ người dân và doanh nghiệp phát triển kinh tế - xã hội…

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đến quý 1-2024, bộ đã ban hành 8 quyết định về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong ngành tài nguyên và môi trường;

Đang tiếp tục triển khai hoàn thiện, trình bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật bảo đảm cơ sở pháp lý phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số ngành tài nguyên và môi trường;

Thực hiện xây dựng, hoàn thiện các nội dung về chuyển đổi số, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, dịch vụ công trực tuyến, giao dịch điện tử… trong các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn các luật mới được ban hành.

Bộ đã xây dựng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, hạ tầng số sử dụng chung, quản lý tập trung tại các trung tâm dữ liệu, đã từng bước được nâng cấp, phục vụ khai thác sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng an toàn, an ninh thông tin và nhu cầu của các đơn vị, hỗ trợ sở tài nguyên và môi trường các địa phương;

Triển khai chữ ký số, chứng thư số, chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; thực hiện thay đổi thông tin chứng thư số cho các tổ chức, cá nhân thuộc bộ…

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã và đang tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp, triển khai, vận hành các nền tảng số đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Trong đó, bộ đã triển khai, vận hành tích hợp, chia sẻ dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin, chia sẻ dữ liệu quốc gia, bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân và các hệ thống thông tin với 248 dịch vụ, tổng số giao dịch trong quý 1-2024 là 2.549.164 giao dịch, số lượng văn bản điện tử (ký số) gửi, nhận là 32.595 văn bản.

Tính đến nay, 63/63 tỉnh, thành phố đã và đang triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai với 455/705 đơn vị hành chính cấp huyện hoàn thành; thực hiện kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với dữ liệu của 461/705 đơn vị hành chính cấp huyện; 6.198/10.599 đơn vị hành chính cấp xã và đang được tiếp tục thực hiện.

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và thành lập bản đồ địa hình quốc gia các tỉ lệ 1:25.000; 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000 phần đất liền và cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình đáy biển trên vùng biển Việt Nam, góp phần giúp các bộ, ngành, địa phương phục vụ công tác quy hoạch, chỉ đạo điều hành và phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, bộ đang tiếp tục vận hành, cung cấp 88 dịch vụ công trực tuyến, trong đó 36 dịch vụ công trực tuyến mức độ toàn trình (chiếm 40,91%); kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, bảo hiểm, dân cư và hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến (hệ thống EMC).

Dự kiến, số hóa các hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính hoàn thành 100% trong năm 2024.

Về tình hình triển khai thực hiện đề án 06/CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành nhiệm vụ ban hành các thông tư có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú, đã ban hành 3 thông tư thay thế, sửa đổi 4 thông tư liên quan…

Bộ Công an thông tin về việc định danh số nhà, cơ sở dữ liệu đất đaiBộ Công an thông tin về việc định danh số nhà, cơ sở dữ liệu đất đai

Cục C06 cho biết thời gian qua tình trạng vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản có những diễn biến phức tạp, để minh bạch thị trường bất động sản cần phải định danh số nhà.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên