29/08/2023 15:42 GMT+7

TP.HCM giới thiệu sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu tại TP.HCM ngày 29-8.

Nhiều chuyên gia lĩnh vực chính trị, văn hóa xã hội tham dự buổi lễ giới thiệu sách sáng 29-8 - Ảnh: H.S.

Nhiều chuyên gia lĩnh vực chính trị, văn hóa xã hội tham dự buổi lễ giới thiệu sách sáng 29-8 - Ảnh: H.S.

Buổi giới thiệu sách do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với báo Người Lao Động, Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật chi nhánh TP.HCM tổ chức, với sự tham dự của nhiều chuyên gia lĩnh vực chính trị, văn hóa.

Cuốn sách này giới thiệu 29 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về những vấn đề lý luận và thực tiễn trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… Số lượng in ấn và phát hành đến nay gần 30.000 bản.

Dịp này, bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, giám đốc chi nhánh Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật tại TP.HCM, đã trao tặng cuốn sách cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM. Thông qua các đại sứ quán và cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, cuốn sách đã thu hút được sự quan tâm của nhiều độc giả.

Từ đó cũng khơi nguồn cho ý tưởng tổ chức biên dịch, xuất bản cuốn sách ra tiếng nước ngoài, bước đầu bằng 7 ngoại ngữ chính (Anh, Trung Quốc, Lào, Nga, Pháp, Tây Ban Nha và Hà Lan).

Mục đích nhằm lan tỏa ý nghĩa chính trị, giá trị định hướng của cuốn sách, góp phần tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa của Việt Nam ra thế giới. Qua đây, giúp bạn bè quốc tế và kiều bào ở nước ngoài hiểu thêm về đất nước, con người, văn hóa, sự nghiệp đổi mới và phát triển của Việt Nam.

Trong khuôn khổ buổi lễ, các chuyên gia còn trao đổi sôi nổi vấn đề liên quan đến những bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong quyển sách, đặc biệt là công tác ngoại giao. Bà Tôn Nữ Thị Ninh (đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại EU và Bỉ, chủ tịch Ủy ban Hòa bình TP.HCM) đã trình bày nội dung về xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam hiện đại và mang đậm bản sắc dân tộc - trường phái ngoại giao cây tre.

7 vấn đề cốt lõi của cuốn sách

Theo ông Thân Ngọc Anh, trưởng khoa chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị khu vực II, cuốn sách đã làm nổi bật 7 vấn đề:

Thứ nhất, quan điểm chỉ đạo, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải lấy nhân dân làm trung tâm, vì nhân dân. Hướng đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Thứ hai, xây dựng chủ nghĩa xã hội phải trải qua thời kỳ quá độ lâu dài với muôn vàn khó khăn, thách thức. Trong quá trình ấy phải thực hiện một nền kinh tế với nhiều thành phần, nhiều loại hình sở hữu để phát huy mọi tiềm năng phát triển đất nước. Tiếp thu có chọn lọc những thành tựu của nhân loại.

Thứ ba, phát triển kinh tế theo hướng bền vững, gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường, giải quyết hài hòa các lợi ích, các vấn đề xã hội.

Thứ tư, trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội phải vừa xây, vừa chống, vừa học hỏi, vừa hoàn thiện thể chế, không được nóng vội, chủ quan duy ý chí.

Thứ năm, phải xây dựng, củng cố, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Thứ sáu, xác định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt của quá trình đổi mới, hội nhập.

Thứ bảy, trong quan hệ quốc tế, phải luôn giữ vững lập trường, quan điểm thêm bạn, bớt thù; phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực. Luôn vì sự tiến bộ, công bằng, bình đẳng, đóng góp vào sự phát triển chung của thế giới.

Sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được dịch ra 7 thứ tiếng, 11.000 bảnSách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được dịch ra 7 thứ tiếng, 11.000 bản

Cuốn sách ‘Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam’ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa được xuất bản bằng 7 ngoại ngữ, với 11.000 bản sách giấy và sách điện tử.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên