Tag: tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm Chủ tịch Đảng Nước Nga thống nhất

Chiều 22-5, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm Chủ tịch Đảng Nước Nga thống nhất, phó chủ tịch Hội đồng an ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev tại trụ sở Trung ương Đảng.

Sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được dịch ra 7 thứ tiếng, 11.000 bản

Cuốn sách ‘Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam’ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa được xuất bản bằng 7 ngoại ngữ, với 11.000 bản sách giấy và sách điện tử.

Tổng bí thư: Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để lại dấu ấn nổi bật

Sáng 17-5, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ (Hội nghị Trung ương 7).

Trung ương thảo luận báo cáo kiểm điểm cá nhân của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ, các đại biểu đã thảo luận về báo cáo kiểm điểm cá nhân của ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Tổng bí thư: Không để lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm gây chia rẽ nội bộ

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương đánh giá đúng phẩm chất, năng lực, kết quả cụ thể thực hiện chức trách được giao và uy tín của người được lấy phiếu tín nhiệm.

Ban Chấp hành Trung ương sẽ lấy phiếu tín nhiệm các chức danh nào?

Theo quy định 96, các ủy viên Trung ương Đảng sẽ bỏ phiếu tín nhiệm với các chức danh do Ban Chấp hành Trung ương bầu gồm ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ

Sáng 15-5, Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII đã khai mạc, dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng bí thư: Cán bộ nếu đã vi phạm, thấy tay nhúng chàm rồi tốt nhất xin thôi

Tổng bí thư nêu rõ thời gian qua có một vài cá nhân liên quan các vụ án trốn đi nước ngoài nhưng "có mà chạy đằng trời, trốn cũng không được đâu".

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương chống tham nhũng

Sáng 10-5, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để xem xét nhiều nội dung quan trọng.

Đề nghị Trung ương kỷ luật nguyên bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh

Bộ Chính trị đã đề nghị Ban Chấp hành Trung ương kỷ luật nguyên bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh và khai trừ Đảng nhiều cán bộ của tỉnh này.