Thứ 3, ngày 16 tháng 8 năm 2022

Quốc hội lập 'đoàn giám sát tối cao' về nguồn lực chống dịch COVID-19

14/06/2022 10:32 GMT+7

TTO - Quốc hội phân công Phó chủ tịch Nguyễn Khắc Định làm trưởng đoàn giám sát chuyên đề việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Quốc hội lập đoàn giám sát tối cao về nguồn lực chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Ảnh: Quochoi.vn

Sáng 14-6, với 94% số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Theo nghị quyết này, Quốc hội phân công ông Nguyễn Khắc Định, phó chủ tịch Quốc hội, làm trưởng đoàn.

Phó trưởng đoàn thường trực là ông Nguyễn Phú Cường - chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách của Quốc hội. Các phó trưởng đoàn khác có Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình.

Ủy viên, đại biểu và chuyên gia tham gia đoàn giám sát do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

Nghị quyết nêu rõ phạm vi giám sát là việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn 2020 - 2022; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng từ ngày 1-1-2018 đến ngày 31-12-2022 trên phạm vi cả nước.

Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan thuộc đối tượng giám sát.

Quốc hội yêu cầu nội dung giám sát phải đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng…

Từ đó, kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch; thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng và hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”.

Đoàn giám sát này do Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm trưởng đoàn. Ông Y Thanh Hà Niê K’đăm, chủ tịch Hội đồng Dân tộc, làm phó trưởng đoàn thường trực. 2 phó trưởng đoàn là Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh và Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh.

Nội dung giám sát là đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng thời, kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia và hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan.

Cảnh sát cơ động sẽ được trang bị máy bay, tàu thuyền Cảnh sát cơ động sẽ được trang bị máy bay, tàu thuyền

TTO - Theo Luật cảnh sát cơ động vừa được Quốc hội thông qua, lực lượng này sẽ được trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, máy bay, tàu thuyền, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

THÀNH CHUNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận