26/01/2021 05:09 GMT+7

Phát triển đồng đều giữa các vùng miền

H.T.D. - T.B.D. ghi
H.T.D. - T.B.D. ghi

TTO - Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh có những kỳ vọng về Đại hội XIII của Đảng.

Phát triển đồng đều giữa các vùng miền - Ảnh 1.

Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Mỹ Đông 2, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) có khoảng 70% diện tích (tổng diện tích của hợp tác xã khoảng 570ha) đã được áp dụng máy cấy - Ảnh: NGỌC TÀI

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh:

Có cơ chế phát triển nông nghiệp ĐBSCL bền vững

Phát triển đồng đều giữa các vùng miền - Ảnh 2.

Đoàn đại biểu thành phố Cần Thơ đã chuẩn bị nội dung tham luận tại Đại hội XIII của Đảng với chủ đề: "Xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm khoa học - công nghệ về nông nghiệp của quốc gia và khu vực". 

Trong tham luận này, chúng tôi làm rõ về lợi thế sản xuất nông nghiệp của vùng ĐBSCL; kết quả sản xuất nông nghiệp của vùng những năm qua; những bất cập và thách thức trong sản xuất nông nghiệp của vùng; nhu cầu về lương thực của thế giới đến năm 2050; xu thế ứng dụng khoa học, công nghệ để phát triển ngành hàng nông nghiệp...

Vì vậy, đề nghị trung ương sớm ban hành cơ chế và chính sách phát triển nông nghiệp bền vững vùng ĐBSCL dựa vào lợi thế, tiềm năng của từng địa phương, trong đó có cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP Cần Thơ, làm cơ sở pháp lý để phát triển thành phố thành trung tâm khoa học - công nghệ về nông nghiệp công nghệ cao của vùng, quốc gia và khu vực. 

Chú trọng đầu tư các công trình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp tại Cần Thơ, tạo đột phá cho phát triển thành phố, làm động lực phát triển cho cả vùng ĐBSCL.

Bên cạnh đó, đề nghị có chính sách thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, để góp phần giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn ngày càng có xu hướng dôi dư, theo phương châm "ly nông nhưng không ly hương". 

Đồng thời nghiên cứu tăng mức hạn điền trong việc sử dụng đất đai để có điều kiện ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, trong điều kiện cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ngày càng được áp dụng rộng rãi...

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh:

Hài hòa chiến lược phát triển vùng đồng bằng lẫn miền núi

Phát triển đồng đều giữa các vùng miền - Ảnh 3.

Đại hội XIII diễn ra trong bối cảnh và giai đoạn hết sức đặc biệt, nếu có những quyết sách hợp lý và các nghị quyết sớm đi vào đời sống sẽ đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển vượt bậc về mọi mặt. 

Tôi kỳ vọng đại hội lần này sẽ hoạch định chiến lược phát triển quốc gia tối ưu cho giai đoạn đến năm 2030, 2045 và được cụ thể hóa bắt đầu từ nhiệm kỳ 2021 - 2025 với những đột phá quyết liệt về thể chế, khai thác tốt nhất mọi nguồn lực xã hội đầu tư cho phát triển.

Chiến lược đó cũng sẽ lan tỏa và tập trung quan tâm đầu tư cho cả vùng đồng bằng lẫn miền núi; trong đó, những vùng động lực trọng điểm cần được ưu tiên thông qua các cơ chế, chính sách đặc thù để bứt phá phát triển, để những vùng này thực sự đóng vai trò là động lực, dẫn dắt lan tỏa cả khu vực cùng phát triển.

Cân đối bài toán  kinh tế - môi trường Cân đối bài toán kinh tế - môi trường

TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ về nhận định, kỳ vọng vào Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đại sứ Pháp và phó đại sứ Anh nêu vấn đề phát triển kinh tế trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang tạo ra thách thức mới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0