03/02/2021 11:56 GMT+7

Văn kiện Đại hội Đảng XIII được dịch ra 7 thứ tiếng

B.NGỌC
B.NGỌC

TTO - Các văn kiện của Đại hội XIII sẽ được dịch ra 7 thứ tiếng và gửi tới các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Văn kiện Đại hội Đảng XIII được dịch ra 7 thứ tiếng - Ảnh 1.

Ông Hoàng Bình Quân thông báo kết quả Đại hội XIII với các đại sứ, đại biện, đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam - Ảnh: B.N

Ông Hoàng Bình Quân, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, cho biết tại Hội nghị thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam với đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế.

Hội nghị do Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức ngày 3-2 tại Hà Nội, với sự tham gia của lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thông báo với đại diện đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, ông Hoàng Bình Quân cho biết Đại hội XIII đã diễn ra từ ngày 25-1 đến 1-2-2021 tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, được tổ chức thành 67 đoàn đại biểu.

Đại hội họp phiên trù bị 1 ngày để thông qua chương trình, quy chế làm việc, quy chế bầu cử, bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu; họp phiên chính thức từ 26-1 dến 1-2 để thảo luận thông qua các văn kiện, thảo luận về nhân sự và bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đại hội XIII đã thông qua 5 văn kiện quan trọng, gồm: báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng, báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2011 - 2021), xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2021 - 2030), báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016 - 2020) và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2021 - 2025), báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trình Đại hội XIII.

Cũng theo ông Hoàng Bình Quân, không khí thảo luận tại Đại hội XIII dân chủ, sôi nổi, cởi mở và trách nhiệm cao để đóng góp cho các văn kiện. Các văn kiện đã tổng kết sâu sắc các vấn đề lý luận và thực tiễn, đề ra tầm nhìn, đường lối, chủ trương và các giải pháp lớn để tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững hơn trong giai đoạn mới.

"Tới đây, toàn bộ văn kiện Đại hội XIII sẽ được dịch sang 7 thứ tiếng, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị để tham khảo" - ông Hoàng Bình Quân nói với các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế ở Việt Nam tại hội nghị.

Về kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, ông Hoàng Bình Quân thông tin đại hội đã bầu cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ đại hội là Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết. Kết quả bầu cử đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn đề ra, đúng quy chế bầu cử.

Trong số 200 ủy viên được bầu, có 19 nữ, theo ông Hoàng Bình Quân, đây là chỉ tiêu khó phấn đấu, là sự nỗ lực từ nhiều năm của Đảng.

Cũng tại Đại hội XIII, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, với mức tín nhiệm gần như tuyệt đối.

Hôm nay, Đại hội Đảng XIII thảo luận nội dung văn kiện Hôm nay, Đại hội Đảng XIII thảo luận nội dung văn kiện

TTO - Hôm nay 27-1, các đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ thảo luận về các nội dung được đề cập trong các văn kiện gửi đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

B.NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0