Chủ nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2022

Hôm nay 30-1, Đại hội Đảng lần thứ XIII tiếp tục họp về công tác nhân sự

30/01/2021 06:30 GMT+7

TTO - Hôm nay 30-1, Đại hội Đảng lần thứ XIII tiếp tục họp về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Hôm nay 30-1, Đại hội Đảng lần thứ XIII tiếp tục họp về công tác nhân sự - Ảnh 1.

Ngày 30-1, Đại hội Đảng lần thứ XIII tiếp tục họp về công tác nhân sự - Ảnh: VIỄN SỰ

Ngày 29-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã làm việc cả ngày tại đoàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo đó, buổi sáng, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu tài liệu và thảo luận về nhân sự được dự kiến giới thiệu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; ghi phiếu ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tiếp đó, tiểu ban nhân sự nhận báo cáo của các đoàn về việc ứng cử, đề cử. Sau đó, đoàn chủ tịch nghe các trưởng đoàn báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Buổi chiều, đoàn chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến các đoàn.

Các đại biểu ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đoàn chủ tịch họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử.

Cuối ngày, đoàn thư ký xin ý kiến đoàn chủ tịch về những vấn đề đại hội cần biểu quyết trong các văn kiện Đại hội XIII.

Thông qua số lượng ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII là 200 người Thông qua số lượng ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII là 200 người

TTO - Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là 200 người, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

T.LONG
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận