​Giảm 0,5% mức đóng BHXH bắt buộc cho người sử dụng lao động

01/05/2017 18:39 GMT+7

TTO - Kể từ 1-6-2017, người sử dụng lao động sẽ được giảm 0,5% mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo Nghị định vừa được Chính Phủ ban hành.

Theo đó, người sử dụng lao động đóng hàng tháng 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động được quy định tại điểm a,b,c,d,đ,h thuộc khoản 1 Điều 2 Luật BHXH, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình.

Đối với người lao động được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 Luật BHXH, người sử dụng lao động sẽ đóng 0,5% trên mức lương cơ sở.

Bên cạnh đó, nếu người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì mức đóng hàng tháng 0,5% trên mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động. Phương thức đóng được thực hiện hàng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng/lần.

Riêng với người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ một đến dưới 3 tháng sẽ được áp dụng theo Nghị định này kể từ 1-1-2018.

Theo quy định hiện hành, người sử dụng lao động hàng tháng đóng tối đa 1% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Với quy định mới, doanh nghiệp sẽ giảm được chi phí trong bối cảnh kinh tế khó khăn và hạn chế cắt giảm nhân lực.

LĨNH HỒNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận