Thứ 4, ngày 28 tháng 9 năm 2022

Dữ liệu khám chữa bệnh BHYT thấp do các cơ sở không chịu gửi

12/04/2018 17:20 GMT+7

TTO - Nguyên nhân khiến tỉ lệ dữ liệu khám chữa bệnh BHYT trên cổng thông tin điện tử thấp, theo Sở Y tế TP.HCM xuất phát từ nguyên nhân do các cơ sở khám chữa bệnh không chịu gửi dữ liệu.

Sở Y tế TP vừa có kết luận về việc thực hiện liên thông dữ liệu khám chữa bệnh và thanh toán BHYT. Dữ liệu này nhằm mục đích làm căn cứ để tạm ứng chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Theo đó, Sở Y tế cho rằng nguyên nhân khiến tỉ lệ dữ liệu khám chữa bệnh BHYT trên cổng thông tin điện tử thấp là do trong năm 2017 và quý 1 - 2018 một số cơ sở khám chữa bệnh không gửi thông tin khám chữa bệnh BHYT hằng ngày để phục vụ cho việc tra cứu dữ liệu KCB.

Mặt khác, việc gửi dữ liệu hầu hết được thực hiện vào cuối tháng do đó tỉ lệ gửi dữ liệu hằng ngày, tỉ lệ gửi dữ liệu thanh toán của TP.HCM rất thấp. Liên quan đến vấn đề này, BHXH Việt Nam vừa có công văn gửi Bộ Y tế và UBND TP đề nghị báo cáo.

Nhằm khắc phục các tồn tại nêu trên, Sở Y tế và UBND TP thống nhất đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện gửi dữ liệu lên cổng thông tin tiếp nhận hằng ngày theo đúng quy định. Đồng thời, để hỗ trợ các đơn vị BHXH TP thống nhất sau khi các đơn vị gửi dữ liệu, giám định viên của BHXH TP sẽ thông báo lý do bị từ chối tiếp nhận để các đơn vị này khắc phục, gửi lại.

Trước đó, Bộ Y tế ra quyết định về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT. Quyết định này yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm gửi dữ liệu điện tử về cổng dữ liệu y tế của Bộ Y tế và cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định BHYT của cơ quan BHXH. 

Riêng đối với các chỉ tiêu kết quả cận lâm sàng, chỉ tiêu theo dõi diễn biến lâm sàng...các cơ sở khám chữa bệnh phải chuyển dữ liệu điện tử từ 1 - 4 - 2018.


HOÀNG LỘC
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận