Chắp cánh Khởi nghiệp xanh

Ban cố vấn

 • TS. Nguyễn Thị Quý Phương

  Tiến sĩ Nguyễn Thị Quý Phương

  Tổng Giám đốc Công ty tư vấn Quốc tế QP Việt Nam

  Xem giới thiệu
 • Thạc sĩ Hoàng Sơn Công

  Thạc sĩ Hoàng Sơn Công

  Chuyên gia huấn luyện khởi nghiệp, Phó Viện trưởng Viện phát triển Tài năng Việt Nam

  Xem giới thiệu
 • TS. Nguyễn Thị Quý Phương

  Ông Phạm Phú Ngọc Trai

  Chủ tịch công ty Tư vấn Kinh doanh Hội nhập Toàn cầu GIBC

  Xem giới thiệu
 • Doanh nhân Nguyễn Phi Vân

  Doanh nhân Nguyễn Phi Vân

  Cố vấn Đề án 844, Chủ tịch Mạng lưới Đầu tư Thiên thần Đông Nam Á

  Xem giới thiệu
thể lệ

Ý tưởng dự thi

Chắp cánh Khởi nghiệp xanh