Sự kiện

Bảo vệ trẻ em

Khi phát hiện trường hợp trẻ em bị xâm hại, ngược đãi, bạo hành... Hãy nhấc máy gọi đến số máy 111 - Tổng đài quốc gia Bảo vệ trẻ em!