Ý tái khởi động dự án chống ngập lụt cho Venice

Ý đang xem xét tái khởi động dự án chống ngập MOSE sau khi Venice bị ngập lụt nghiêm trọng.