Tag:

Dự án

Mua nhà ở, căn hộ hình thành trong tương lai, phải lưu ý pháp gì, nhất là trong giai đoạn tình hình bất động sản rất phức tạp như hiện nay là vấn đề được nhiều người quan tâm. Luật sư Đỗ Đăng Khoa đã tư vấn: Video Dự án

Tư vấn pháp luật: Chú ý 4 bước này trước khi mua nhà ở, căn hộ hình thành trong tương lai
Tư vấn pháp luật   |   12/07/2023
Tư vấn pháp luật: Chú ý 4 bước này trước khi mua nhà ở, căn hộ hình thành trong tương lai

Mua nhà ở, căn hộ hình thành trong tương lai, phải lưu ý pháp gì, nhất là trong giai đoạn tình hình bất động sản rất phức tạp như hiện nay là vấn đề được nhiều người quan tâm. Luật sư Đỗ Đăng Khoa đã tư vấn: