Tag:

khởi động

Thay đổi lớn nhất của Đường lên đỉnh Olympia 2024 nằm ở phần thi Khởi động, trong khi điểm số phần thi Vượt chướng ngại vật được tăng thêm. Video khởi động

Thay đổi lớn nhất của Đường lên đỉnh Olympia 2024 nằm ở phần thi Khởi động
Tin nóng   |   16/10/2023
Thay đổi lớn nhất của Đường lên đỉnh Olympia 2024 nằm ở phần thi Khởi động

Thay đổi lớn nhất của Đường lên đỉnh Olympia 2024 nằm ở phần thi Khởi động, trong khi điểm số phần thi Vượt chướng ngại vật được tăng thêm.