18/12/2019
MAI VINH – SANH TÀI – QUỐC HUY
MAI VINH – SANH TÀI – QUỐC HUY

Vùng nguyên liệu Atisô Đà Lạt đang bị thu hẹp diện tích nhanh chóng, trong khi các vùng hoa liên tục được mở rộng, lấn át cây Atiso. Chuyện gì đang xảy ra ở vùng chuyên canh Atisô? Và câu chuyện phục hồi, phát triển vùng dược liệu quý, đặc trưng của Đà Lạt được đặt ra cấp thiết.

Video liên quan