Tag:

TP Đà Lạt

Thêm một nhà hàng ở Đà Lạt bị lừa hơn nửa tỉ đồng khi nhận đặt tiệc qua điện thoại. Đây là vụ lừa thứ 2 liên tiếp chỉ trong vòng vài ngày với mức độ ngày càng nghiêm trọng. Anh Nguyễn Đình Quốc Huy (chủ nhà hàng) kể lại thủ đoạn của kẻ gian. Video TP Đà Lạt

Video: Chủ nhà hàng ở Đà Lạt kể diễn biến vụ bị lừa hơn nửa tỉ đồng
Tin nóng | 05/05/2023
Video: Chủ nhà hàng ở Đà Lạt kể diễn biến vụ bị lừa hơn nửa tỉ đồng

Thêm một nhà hàng ở Đà Lạt bị lừa hơn nửa tỉ đồng khi nhận đặt tiệc qua điện thoại. Đây là vụ lừa thứ 2 liên tiếp chỉ trong vòng vài ngày với mức độ ngày càng nghiêm trọng. Anh Nguyễn Đình Quốc Huy (chủ nhà hàng) kể lại thủ đoạn của kẻ gian.