27/11/2019
LÂM THIÊN – HỒNG ĐỨC – THÚY QUYÊN
LÂM THIÊN – HỒNG ĐỨC – THÚY QUYÊN

Theo UBND TP Đà Lạt, Lâm Đồng, số vụ phạm tội về ma túy bị phát hiện bắt giữ, xử lý cũng như số lượng ma túy bị phát hiện thu giữ đến nay cao hơn nhiều so với năm 2018.

Video liên quan