Tag:

Lạc Dương

Trong giai đoạn 2023 - 2025, huyện Lạc Dương sẽ sáp nhập vào Đà Lạt để hình thành một đơn vị hành chính lớn hơn. Đà Lạt hiện nay có diện tích 396km2 và huyện Lạc Dương có diện tích gấp 3 lần Đà Lạt hiện hữu. Video Lạc Dương

Video: Sáp nhập huyện Lạc Dương vào Đà Lạt, diện tích Đà Lạt tăng thêm 3 lần
Tin nóng   |   30/04/2023
Video: Sáp nhập huyện Lạc Dương vào Đà Lạt, diện tích Đà Lạt tăng thêm 3 lần

Trong giai đoạn 2023 - 2025, huyện Lạc Dương sẽ sáp nhập vào Đà Lạt để hình thành một đơn vị hành chính lớn hơn. Đà Lạt hiện nay có diện tích 396km2 và huyện Lạc Dương có diện tích gấp 3 lần Đà Lạt hiện hữu.