30/04/2023
MAI VINH
MAI VINH

Trong giai đoạn 2023 - 2025, huyện Lạc Dương sẽ sáp nhập vào Đà Lạt để hình thành một đơn vị hành chính lớn hơn. Đà Lạt hiện nay có diện tích 396km2 và huyện Lạc Dương có diện tích gấp 3 lần Đà Lạt hiện hữu.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên