Bạn đọc gửi câu hỏi về mảnh đất nằm trong phê duyệt quy hoạch năm 2016, từ đó đến nay địa phương không triển khai thực hiện gì, chưa có quyết định thu hồi đất. Nay người dân muốn làm nhà và xin "Giấy phép Xây dựng có thời hạn" có được không?

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên