Tag:

giấy phép xây dựng

TTO - Theo Sở Xây dựng Bình Định qua kiểm tra 8/19 điểm du lịch, dịch vụ tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu thì có 7 điểm sai phạm thi công xây dựng sai phạm phá vỡ quy hoạch sai so với hồ sơ thiết kế, giấy phép xây dựng được cấp. Video giấy phép xây dựng

Sai phạm ở 7 khu du lịch tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu
Tin nóng   |   14/05/2020
Sai phạm ở 7 khu du lịch tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu

TTO - Theo Sở Xây dựng Bình Định qua kiểm tra 8/19 điểm du lịch, dịch vụ tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu thì có 7 điểm sai phạm thi công xây dựng sai phạm phá vỡ quy hoạch sai so với hồ sơ thiết kế, giấy phép xây dựng được cấp.