30/12/2018
Hồng Đức - Uyên Thi
Hồng Đức - Uyên Thi

Từ các quy định nằm ở nhiều điều khác nhau của Luật an ninh mạng, có thể gom lại 20 nhóm hành vi bị nghiêm cấm thực hiện trên không gian mạng. Trong số đó, có nhiều hành vi đã bị cấm trên mạng trước đây hoặc chỉ mới cấm ngoài đời và nay cấm cả trên mạng.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên