Tag:

cấm 20 nhóm hành vi trên mạng

Từ các quy định nằm ở nhiều điều khác nhau của Luật an ninh mạng, có thể gom lại 20 nhóm hành vi bị nghiêm cấm thực hiện trên không gian mạng. Trong số đó, có nhiều hành vi đã bị cấm trên mạng trước đây hoặc chỉ mới cấm ngoài đời và nay cấm cả trên mạng. Video cấm 20 nhóm hành vi trên mạng

Từ 1-1-2019, cấm 20 nhóm hành vi trên mạngLive
Tin nóng   |   30/12/2018
Từ 1-1-2019, cấm 20 nhóm hành vi trên mạng

Từ các quy định nằm ở nhiều điều khác nhau của Luật an ninh mạng, có thể gom lại 20 nhóm hành vi bị nghiêm cấm thực hiện trên không gian mạng. Trong số đó, có nhiều hành vi đã bị cấm trên mạng trước đây hoặc chỉ mới cấm ngoài đời và nay cấm cả trên mạng.