Tag:

an ninh mạng

Vừa qua ban nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và hợp tác quốc tế của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đã chính thức giới thiệu phần mềm chống lừa đảo trên không gian mạng cho người dân. Video an ninh mạng

Phần mềm chống lừa đảo trên không gian mạng mà bạn nên biết?
Công nghệ   |   26/05/2024
Phần mềm chống lừa đảo trên không gian mạng mà bạn nên biết?

Vừa qua ban nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và hợp tác quốc tế của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đã chính thức giới thiệu phần mềm chống lừa đảo trên không gian mạng cho người dân.