08/08/2019
MỸ DUYÊN – TRÍ NHÂN – TRINH TRÀ
MỸ DUYÊN – TRÍ NHÂN – TRINH TRÀ

UBND TP.HCM vừa ban hành Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 để xác định giá đất cụ thể áp dụng đối với các trường hợp tại các điểm a, b, c và d khoản 4 Điều 114, khoản 2 Điều 172 và khoản 3 Điều 189 của Luật Đất đai.

Video liên quan