Tag:

quy định mới

Thông tư 24 của Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký biển số xe áp dụng được 3 tuần. Ghi nhận hầu hết các cửa hàng mua bán xe cũ ở TP.HCM trở nên vắng khách, ế ẩm. Nhiều người cho rằng thủ tục đăng ký xe mới còn ‘nhiêu khê’, khó đủ đường. Video quy định mới

Người dân than phiền thủ tục đăng ký xe mới còn ‘nhiêu khê’, tốn thời gian
Tin nóng   |   09/09/2023
Người dân than phiền thủ tục đăng ký xe mới còn ‘nhiêu khê’, tốn thời gian

Thông tư 24 của Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký biển số xe áp dụng được 3 tuần. Ghi nhận hầu hết các cửa hàng mua bán xe cũ ở TP.HCM trở nên vắng khách, ế ẩm. Nhiều người cho rằng thủ tục đăng ký xe mới còn ‘nhiêu khê’, khó đủ đường.