Tag:

Tiêu chảy

Vi khuẩn Salmonella là nguyên nhân hàng đầu của nhiều vụ ngộ độc thực phẩm, thậm chí dẫn đến tử vong trên thế giới. Vi khuẩn này thường thấy trong các thực phẩm bẩn. Sau đây là những cảnh báo về vi khuẩn cực độc Salmonella và cách phòng tránh... Video Tiêu chảy

Những cảnh báo về vi khuẩn cực độc Salmonella, cách phòng tránh và điều trị
Bạn có biết   |   26/09/2023
Những cảnh báo về vi khuẩn cực độc Salmonella, cách phòng tránh và điều trị

Vi khuẩn Salmonella là nguyên nhân hàng đầu của nhiều vụ ngộ độc thực phẩm, thậm chí dẫn đến tử vong trên thế giới. Vi khuẩn này thường thấy trong các thực phẩm bẩn. Sau đây là những cảnh báo về vi khuẩn cực độc Salmonella và cách phòng tránh...