11/11/2019

Nhiều trẻ em mắc bệnh giống nhau phải nhập viện điều trị

Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp vừa xảy ra nhiều trường hợp trẻ em học tại Trường mầm non Trường Xuân ở xã Trường Xuân, mắc bệnh giống nhau phải nhập viện điều trị.

Video liên quan