Tag:

Thuế

Bạn đọc thắc mắc nếu gửi tiền, quà cáp từ nước ngoài về Việt Nam thì có phải nộp thuế hay chịu thuế không và chịu loại thuế nào? Tiến sĩ Luật Phan Phương Nam đã có những tư vấn cụ thể cho bạn đọc về trường hợp này... Video Thuế

Tư vấn pháp luật: Gửi tiền, quà cáp từ nước ngoài về thì có phải nộp thuế không?
Tư vấn pháp luật   |   16/02/2023
Tư vấn pháp luật: Gửi tiền, quà cáp từ nước ngoài về thì có phải nộp thuế không?

Bạn đọc thắc mắc nếu gửi tiền, quà cáp từ nước ngoài về Việt Nam thì có phải nộp thuế hay chịu thuế không và chịu loại thuế nào? Tiến sĩ Luật Phan Phương Nam đã có những tư vấn cụ thể cho bạn đọc về trường hợp này...