Tag:

thắc mắc

Nhiều trường hợp khi đăng ký định danh mức độ 2 một thời gian dài vẫn chưa nhận được mã kích hoạt, hoặc được hẹn chờ tiếp thì phải làm sao? Sau đây là hướng dẫn phản ánh trường hợp bị chậm định danh mức độ 2 trên VNeID, tra cứu tiến độ kích hoạt... Video thắc mắc

Đăng ký định danh mức độ 2 trên VNeID chậm, không nhận được mã kích hoạt thì phải làm sao?
Bạn có biết   |   05/09/2023
Đăng ký định danh mức độ 2 trên VNeID chậm, không nhận được mã kích hoạt thì phải làm sao?

Nhiều trường hợp khi đăng ký định danh mức độ 2 một thời gian dài vẫn chưa nhận được mã kích hoạt, hoặc được hẹn chờ tiếp thì phải làm sao? Sau đây là hướng dẫn phản ánh trường hợp bị chậm định danh mức độ 2 trên VNeID, tra cứu tiến độ kích hoạt...