04/06/2019
THANH THI – MAI HUYỀN – THÚY QUYÊN
THANH THI – MAI HUYỀN – THÚY QUYÊN

Huyện Phụng Hiệp là địa phương có diện tích nuôi thủy sản lớn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Toàn huyện hàng năm có gần 4000ha diện tích mặt nước thả nuôi thủy sản. Đặt biệt là diện tích cá ruộng thay lúa vụ ba hàng năm lên đến gần 3000 ngàn ha.