Tag:

Sôi động thị trường

Huyện Phụng Hiệp là địa phương có diện tích nuôi thủy sản lớn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Toàn huyện hàng năm có gần 4000ha diện tích mặt nước thả nuôi thủy sản. Đặt biệt là diện tích cá ruộng thay lúa vụ ba hàng năm lên đến gần 3000 ngàn ha. Video Sôi động thị trường

Sôi động thị trường cá giống ở Hậu GiangLive
Tin nóng   |   04/06/2019
Sôi động thị trường cá giống ở Hậu Giang

Huyện Phụng Hiệp là địa phương có diện tích nuôi thủy sản lớn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Toàn huyện hàng năm có gần 4000ha diện tích mặt nước thả nuôi thủy sản. Đặt biệt là diện tích cá ruộng thay lúa vụ ba hàng năm lên đến gần 3000 ngàn ha.