Tag:

Hậu Giang

Giám đốc văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hậu Giang làm trái quy định về quản lý và sử dụng đất đai, gây hậu quả nghiêm trọng. Video Hậu Giang

Khởi tố, bắt giam giám đốc văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hậu Giang
Tin nóng   |   22/02/2024
Khởi tố, bắt giam giám đốc văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hậu Giang

Giám đốc văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hậu Giang làm trái quy định về quản lý và sử dụng đất đai, gây hậu quả nghiêm trọng.