26/01/2020
PHƯƠNG NAM – QUỐC SỬ – DIỄM HƯỜNG – TRINH TRÀ
PHƯƠNG NAM – QUỐC SỬ – DIỄM HƯỜNG – TRINH TRÀ

Du lịch xanh là loại hình du lịch khai thác dựa vào điều kiện tự nhiên sẵn có kết hợp với giáo dục bảo vệ môi trường, đồng thời thu hút sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương.

Video liên quan