Tag:

sân chim Vàm Hồ

Du lịch xanh là loại hình du lịch khai thác dựa vào điều kiện tự nhiên sẵn có kết hợp với giáo dục bảo vệ môi trường, đồng thời thu hút sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương. Video sân chim Vàm Hồ

Phát triển du lịch xanh bảo tồn sân chim Vàm Hồ
Tin nóng   |   26/01/2020
Phát triển du lịch xanh bảo tồn sân chim Vàm Hồ

Du lịch xanh là loại hình du lịch khai thác dựa vào điều kiện tự nhiên sẵn có kết hợp với giáo dục bảo vệ môi trường, đồng thời thu hút sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương.