Tag:

DU LỊCH

Lễ hội Sông nước với quy mô lớn chưa từng có, lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM, không chỉ được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc mà còn đặt nền móng cho hành trình hồi sinh bản sắc văn hóa đô thị sông nước Sài Gòn. Video DU LỊCH

Hàng ngàn người quy tụ về cảng Sài Gòn nghe 'Dòng sông kể chuyện'
  |   07/08/2023
Hàng ngàn người quy tụ về cảng Sài Gòn nghe 'Dòng sông kể chuyện'

Lễ hội Sông nước với quy mô lớn chưa từng có, lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM, không chỉ được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc mà còn đặt nền móng cho hành trình hồi sinh bản sắc văn hóa đô thị sông nước Sài Gòn.

Từ ngày
Đến ngày