Tag:

DU LỊCH

Thời gian tiếp nhận đăng ký tham quan trụ sở HĐND và UBND TP.HCM từ ngày 22 đến 26-4. Người dân và du khách có nhu cầu tham quan có thể đăng ký thông qua các công ty dịch vụ lữ hành hoặc đăng ký trực tuyến tại website: visithc Video DU LỊCH

Video: Đăng ký tham quan trụ sở HĐND và UBND TP.HCM ra sao?
Tin nóng | 26/04/2023
Video: Đăng ký tham quan trụ sở HĐND và UBND TP.HCM ra sao?

Thời gian tiếp nhận đăng ký tham quan trụ sở HĐND và UBND TP.HCM từ ngày 22 đến 26-4. Người dân và du khách có nhu cầu tham quan có thể đăng ký thông qua các công ty dịch vụ lữ hành hoặc đăng ký trực tuyến tại website: visithc