Tag:

miền tây

Năm nay số ca nhập viện tại Trại rắn Đồng Tâm (tỉnh Tiền Giang) do bị rắn cắn tăng khoảng 30% so với cùng kỳ. Có hơn 600 ca bị rắn cắn phải nhập viện, trong đó người dân bị rắn lục đuôi đỏ cắn là nhiều nhất, may mắn được chữa khỏi. Video miền tây

Hàng trăm người ở miền Tây bị rắn cắn khi dọn dẹp, phát quang cỏ cây
Tin nóng   |   01/08/2023
Hàng trăm người ở miền Tây bị rắn cắn khi dọn dẹp, phát quang cỏ cây

Năm nay số ca nhập viện tại Trại rắn Đồng Tâm (tỉnh Tiền Giang) do bị rắn cắn tăng khoảng 30% so với cùng kỳ. Có hơn 600 ca bị rắn cắn phải nhập viện, trong đó người dân bị rắn lục đuôi đỏ cắn là nhiều nhất, may mắn được chữa khỏi.

Từ ngày
Đến ngày